Václav Bláha: Nepřetržitá báseň

author of the text: Ludvík Kundera
imprint date: 1988
type of document: Author's Catalogue
number of pages: 1 list
language: czech
dimensions: 300 x 210

notes:
citace z novinových a časopiseckých článků