Chronologický soupis děl zařazených do slovníku

page: 486-490
imprint date: 1994
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Slovník české prózy 1945-1994,