Dílo měsíce

author of the text: Markéta Kroupová
imprint date: 2014
type of document: Press News
number of pages: (2)
language: czech
dimensions: 297 x 210

notes:
-
Bohumil Kubišta je nejvýznamnějším českým kubistickým malířem. Jeho život se předčasně uzavřel v pouhých 34 let ech. V letošním roce si připomínáme 130 let od jeho narození.
Malíř, grafik a teoretik umění Bohumil Kubišta se narodil 21. srpna ve Vlčkovicích u Hradce Králové. Původně studoval od roku 1903 na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, o rok později přešel na pražskou Akademii. Jeho rané práce byly stejně jako u Emila Filly inspirovány Vincentem van Goghem, Edvardem Munchem a Paulem Cézannem. Ve studiu Kubišta pokračoval ve Florencii na Reale Instituto di Belle Arti a později i v Paříži, kde se mimo jiné setkal s Picassem. V letech 1907 a 1908 vystavoval se skupinou Osma, kterou pomáhal spoluzakládat. Kolem roku 1909 se začal zajímat o spiritismus a parapsychologii. Jeho obrazy z této doby vykazují zajímavé surrealistické prvky. V letech 1911 a 1912 Kubišta vystavoval v Berlíně na známé výstavě Neue Sezession. Po roce 1910 začal pracovat na prvních tematicky kubistických dílech. Poté se seznámil s futurismem a během roku 1913, kdy sloužil jako důstojník u dělostřelectva, se jeho tvorba svou barevností přiblížila fauvismu. Jeho kubistické kompozice vycházely z racionálního propočtu a konstrukce, jeho dílo výrazně ovlivnilo mladou generaci meziválečného období. Kubišta zemřel 27. listopadu 1918 v Praze na španělskou chřipku.
Představovaný grafický list Zahrada (Krajina) náleží k epilogu jeho tvorby. Ke grafice, s níž velmi zajímavě pracoval na počátku své kariéry, se vrátil ve válce. O grafice dlouho přemýšlel a o návratu k ní uvažoval několik let. Dokládá to dopis Janu Zrzavému z 23. 7. 1915, v němž ho žádal o zakoupení zimostrázového dřeva a několika dlátek. Po další 3 roky se ale ke grafice nedostal. I vlivem válečné nouze sáhl v roce 1918 po linoleu a vytvořil několik linorytů. Vlastní podobizna zcela vycházela z kubistických zásad, Prosba je obohacena o další plastické hodnoty. Vytvořil 2 grafiky s motivem moře a několik linorytů zobrazujících jižní krajinu. Ve vystaveném tisku položil důraz na dramatičnost přírodní scény. Té dosáhl příznačným systémem černo-bílých ploch zrcadlově odrážejících světlo a stín. Jednotlivé kompoziční prvky pyramidálně vrstvil nad sebe. Z motivu domu uprostřed zarostlé zahrady dýchá teplo a pohoda jižní přímořské krajiny, která tolik kontrastuje s válečnou atmosférou bezprostředně doléhající na mladého Kubištu. Po tomto grafickém listu vytvořil ještě linoryt s názvem Pozůstatky padlého a tím se jeho výtvarné dílo celkově uzavřelo. Naposledy se vyrovnal jak s hrůzami války, tak i s tušením blízkého konce.
Význam díla Bohumila Kubišty se dá také poměřovat úspěšností na aukčním trhu. Na tom českém se řadí mezi TOP 10 nejdražších českých umělců. Jeho vysoká cena je dána nejen tím, že patří k zakladatelům českého moderního malířství, ale také tím, že naprostá většina jeho děl se nachází ve státních či krajských sbírkách a v soukromém majetku se jeho díla téměř nevyskytují. Obraz Zátiší se v roce 2013 prodal za 15,7 milionů korun bez aukční přirážky.
Markéta Kroupová