Galina Miklínová: Lichožrouti

subtitle: Držte si ponožky!
imprint date: 2017
publisher: Kulturní dům Svět
type of document: Poster
language: czech
dimensions: 210 x 297