O starých lidech a dobrých časech.

Periodical
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), 1941/06/20, 9-10, VIII.,