V Praze se bude dražit dílo Josefa Šímy, Václava Boštíka nebo Františka Kupky

author of the text: Karolina Brožová
imprint date: 2012/02/26
type of document: WWW
language: czech
web: V Praze se bude dražit dílo Josefa Šímy, Václava Boštíka nebo Františka Kupky

notes:
původní webový odkaz už není dostupný

-

PRAHA (MEDIAFAX) - Díla s vyvolávací cenou přesahující milionové částky se budou dražit v neděli v galerii Nová síň. Nejdražší obrazy v aukční nabídce vytvořili malíři Josef Šíma, Václav Boštík a František Kupka, informoval agenturu Mediafax jednatel Prague Auctions Ondřej Sýkora.
S vyvolávací cenou 2,75 milionu korun se bude v neděli dražit olej na plátně od Josefa Šímy Corps D´Azur en Forme de Ciel z roku 1958. Toto dílo považují francouzští teoretici za velký přínos světovému výtvarnému umění srovnatelný s prací Jeana Fautriera.
Další olej na plátně, jehož vyvolávací cena je 2,55 milionu korun, vytvořil v roce 1980 Václav Boštík. Dílo pochází z autorova vrcholného tvůrčího období, v němž zužitkoval své dosavadní poznání v oblasti malby, jakož i studia vědeckých oborů, zejména astronomie a fyziky.
V nabídce aukce je i Geometrická kompozice z cyklu Kruhy a přímky Františka Kupky. Kvaš na papíře vytvořil malíř v roce 1935, pravost díla ověřil Pierre Brull v Paříi v roce 2009. Aukce nabízí dílo s vyvolávací cenou 1,25 milionu korun.
Jedním z finančně dostupnějších děl je olej na plátně Na starém rybníku, který namaloval Karel Valter v roce 1984. Umělec svými obrazy z 80. let ovlivnil generaci svých současníků, ale i malíře o desítky let mladší. Vyvolávací cena obrazu je 150 tisíc korun.
S vyvolávací cenou 77 tisíc korun jde do dražby olej na plátně Vítr od Vladimíra Kokolii. Dílo vytvořil ve své vrcholné tvůrčí etapě na konci 90. let minulého století. Malíř patří mezi první držitele ceny Jindřicha Chalupeckého (1990). Kokolia ve svém díle navazuje na tvorbu Václava Boštíka.
K prodeji se v neděli nabídne také dílo Josefa Jíry, konkrétně olej a koláž na plátně s názvem Slavnost jezdců. Dílo vytvořil v letech 1990 až 1998 a dražit se bude od 270 tisíc korun.
Z roku 1969 pochází olej a linoleum na desce Pilíře od Vladimíra Kopeckého. Počáteční cena v dražbě činí 45 tisíc korun. Nabízený obraz spojuje jednoduchost geometrické malby s použitým průmyslovým artefaktem - linoleem. Kopeckého dílo v oblasti skla i malby bylo v nedávné době oceněno na výstavách v GHMP, je předmětem zájmu i zahraničních sběratelů.