XV. valnému shromáždění OSN

Periodical
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Výtvarná práce (3), 1961/02/14, 3, 9,