Časoprostorová danost světla determinující minulost...

author of the text: Ivo Janoušek
imprint date: 1981
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Václav Boštík: Kresby,

notes:
počet stran