V rámci výstavního formátu... / Im Rahmen des Ausstellungsformats...

author of the text: Marcel Fišer
imprint date: 2012
type of document: Subordinate Document
number of pages: 4 + 4 (pozn.: nestránkováno)
language: czech
parent document: Václav Boštík: Zakřivené pole / Gekrümmtes Feld, 1970,