Fond slohového nábytku ve středočeském muzeu v Roztokách u Prahy

Anthology/Collection
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Středočeský vlastivědný sborník, 2007, 25, ,