Depozitáře historických a přírodověných sbírek Středočeského muzea v Roztokách u Prahy

author of the text: Ivana Kubečková
language: czech