XXL Pohledů na současné slovenské výtvarné umění / XXL Views of contemporary slovak art

imprint date: 2016
publisher: Galerie Středočeského kraje (GASK)
type of document: Collective Catalogue Invitation
number of pages: 4
the number of reproductions: 2 bar.
language: english
dimensions: 211 x 148