Ďakujeme všetkým účastníkom...

imprint date: 1971
type of document: Letter of Condolence
number of pages: (4)
language: slovak
dimensions: 210 x 150

notes:
Ďakujeme všetkým účstníkom za snahu a výsledky dosiahnuté pri práci na I. Kondičných dňoch - 13.-14. septembrsa 1971 na našom Štátnom majetku vo Vlkovej pri Poprade. Oceňujeme vrelý záujem a pracovné výsledky členov Slovenskej výtvarnej obce.
Vlková, 14.septembra 1971.
Čupka Michal, v.r.