Chmury

author of the text: Václav Kabát
imprint date: 2016
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Bulletin Klubu přátel Hollaru, duben 2016

notes:
Líhnou se chmury v jílu oranice,
lepí se krokům na paty.
Chechtaj se můry, čelistmi klektajíce,
Sípají hlasem chrapatým.

Mlha se válí v čtvercích polí,
kývá se tělo oběšence
čerň noci loupe se a drolí,
svítání tiká tence

Chrastí déšť v loňském spadlém listí
Z černého lesa čiší chladem
Hejkalů hejno - harfenisti
se staví křivým řadem

Hýkají píseň fujavice
skuhravou, vlezlou, temnou
Poslední bludička tanečnice
ječí: Pojď se mnou - Jiříku - se mnou!

Hrbatec blátem cesty ploská,
kašle a chrčí, bulvy škvíří
Ouvozem veze černý vozka
vůz plný spáčů netopýřích

Couvá noc zrezlá, zlá a tmavá,
mlhou se prokulhává kalné ráno
Za louží postava podupává
V kiosku nářků je vyprodáno

Bludička ještě jednou se vrací,
vine se, šklíbí a kňourá:
Jiříku - s múzou čas jenom ztrácíš -
Se mnou pojď! Se mnou! Múza je coura

Václav K.

Text je z doby konce šedesátých let, tehdy pod rukou J. Š. ožívají temné postavy (Faus, Jack Rozparovač a Pražská strašidla)