Giacometti podľa Ivy Mojžišovej

author of the text: Naďa Földváriová
page: 15-16
type of document: Subordinate Document
number of pages: 2
language: slovak
parent document: V hľadaní prameňov, Zborník z konferencie konanej v dňoch 24. a 25. septembra 2009 pri príležitosti životného jubilea historičky, teoretičky a kritičky umenia Ivy Mojžišovej

notes:
Myslenie o umení