O jednom objave v dolnokubínskej Čaplovičiane

author of the text: Katarína Závadová
page: 33-34
type of document: Subordinate Document
number of pages: 2
language: slovak
parent document: V hľadaní prameňov, Zborník z konferencie konanej v dňoch 24. a 25. septembra 2009 pri príležitosti životného jubilea historičky, teoretičky a kritičky umenia Ivy Mojžišovej

notes:
Myslenie o umení a scénografii