O scénografické kritice aneb Metafyzická realistka Růžena Vacková

author of the text: Věra Ptáčková
page: 35-39
type of document: Subordinate Document
number of pages: 5
parent document: V hľadaní prameňov, Zborník z konferencie konanej v dňoch 24. a 25. septembra 2009 pri príležitosti životného jubilea historičky, teoretičky a kritičky umenia Ivy Mojžišovej

notes:
Myslenie o umení a scénografii