O estetických aspektoch súčasnej maľby

author of the text: Jana Geržová
page: 115-119
type of document: Subordinate Document
number of pages: 5
language: slovak
parent document: V hľadaní prameňov, Zborník z konferencie konanej v dňoch 24. a 25. septembra 2009 pri príležitosti životného jubilea historičky, teoretičky a kritičky umenia Ivy Mojžišovej

notes:
Medzi modernou, postmodernou a ďalej