Dejiny výtvarného umenia 20. storočia na Slovensku vo svetle politických ruptúr

author of the text: Zuzana Bartošová
page: 131-137
type of document: Subordinate Document
number of pages: 7
language: slovak
parent document: V hľadaní prameňov, Zborník z konferencie konanej v dňoch 24. a 25. septembra 2009 pri príležitosti životného jubilea historičky, teoretičky a kritičky umenia Ivy Mojžišovej

notes:
Umenie a politika