Diskuse z konference delegátů ÚSČSVU

subtitle: Diskusní příspěvek Jaroslava Krátkého
author of the text: Jaroslav Krátký
page: 2
imprint date: 1956
type of document: Subordinate Document
number of pages: 1
language: czech
parent document: Výtvarná práce, 3