O Hillarovi

imprint date: 1945
publisher: Umělecká beseda
type of document: Occassional Print
number of pages: 15, (1), obálka
language: czech
dimensions: 230 x 150

notes:
předneseno na členské schůzi Sdružení pro divadelní tvorbu v Umělecké besedě a Společnosti přátel dra K. H. Hilara, uspořádané v neděli 11. března 1945 na paměť desátého výročí úmrtního dne K. H. Hilara