Dědictví antiky v koncepci obrazu moderní české malby

page: 436-444
imprint date: 1978
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Antika a česká kultura,