Dědictví španělsko-arabské tradice za Václava IV.

subtitle: Živá tradice Alfonsových tabulek
author of the text: Pavel Štěpánek
page: 175-181
imprint date: 2002
type of document: Subordinate Document
number of pages: 7
language: czech
parent document: Pro Arte, Sborník k poctě Ivo Hlobila