Diskuse na výstavě současného výtvarného umění SSSR

page: 9
imprint date: 1954
type of document: Subordinate Document
number of pages: 1
language: czech
parent document: Výtvarná práce, 2

notes:
nepodepsáno