Z pokrokového malířství na Moravě ve 30. letech

page: 0-0
imprint date: 1963
publisher: Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
type of document: Collective Invitation
number of pages: (2)
language: czech
dimensions: 107 x 152