Galerie výtvarného umění v Olomouci dovoluje si Vás pozvati na zahájení výstavy obrazů z díla Marty Rožánkové Drábkové...

page: 0-0
imprint date: 1960
publisher: Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
type of document: Author's Invitation
number of pages: (2)
the number of reproductions: 1 b
language: czech
dimensions: 100 x 145