O knize

author of the text: Jiří Hůla
page: 62-62
imprint date: 1994
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Bez dlouhých řečí, Vybrané fejetony z Mladého světa