O kontextu a významu / On Context and Meaning

author of the text: Kateřina Pietrasová Pavlíčková
page: 78-79
imprint date: 1997
type of document: Subordinate Document
language: english
parent document: Umělecké dílo ve veřejném prostoru / Artwork in Public Space,