V doutnání barev, v plaméncích studené zeleně...

author of the text: Otakar Mrkvička
page: 0-0
imprint date: 1948
type of document: Subordinate Document
number of pages: 5 (pozn.: nestránkováno)
language: czech
parent document: Zdeněk Sklenář,