V Paříži jsem objevil peklo i ráj

author of the text: Josef Ťapťuch, Iva Hrabovská
page: 46-52
imprint date: 1992
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Interwiew pro Betty, aneb Jména, která zná svět