Diskusní příspěvek malíře Josefa Jíry ke sjezdu SČVU - přečten

author of the text: Josef Jíra
page: 100-102
imprint date: 1987
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Dokumenty I 1987, Soubor dokumentů k IV. sjezdu Svazu českých výtvarných umělců, Pr aha - duben 1987