Diskusní příspěvek malíře I. Bukovského ke sjezdu SČVU - nečten

author of the text: Ivan Bukovský
page: 103-106
imprint date: 1987
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Dokumenty I 1987, Soubor dokumentů k IV. sjezdu Svazu českých výtvarných umělců, Pr aha - duben 1987