Černohorec

author: Josef Voleský
page: 0-0
published: 1924
type of document: Work
dimensions: 78,5 x 64,5 cm

notes:
Znač.: vpravo nahoře "J. VOLESKÝ 1924"