Dívčí akt s prsem

subtitle: Děvče v zelené říze, Dívčí akt, Dívčí půlakt
author: Josef Voleský
page: 0-0
published: před 1925
type of document: Work
dimensions: 71 x 63 cm

notes:
Neznač.
Portrét neznámé dívky, školní práce.