V kavárně

author: Josef Voleský
page: 0-0
published: 1925
type of document: Work
dimensions: 49 x 39 cm

notes:
Neznač.
Studie k dnes nezvěstném obrazu Kavárna.