O 'istej' slobode

author of the text: Iva Mojžišová
page: 184-185
imprint date: 2006
type of document: Subordinate Document
language: slovak
parent document: Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry,