O niekoľkých zásadných problémoch všeobecne a zvlášť o Igorovi Kalnom alebo naopak

author of the text: Etienne Cornevin
page: 407-409
type of document: Subordinate Document
language: slovak
parent document: Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry,