Celý povojnový vývoj slovenskej scénografie...

author of the text: Dagmar Poláčková
page: 0-0
imprint date: 1990
type of document: Subordinate Document
number of pages: 6 (pozn.: nestránkováno)
language: slovak
parent document: Ladislav Vychodil: Súborné dielo,