Bezručovské motivy v díle Aljo Berana a jeho žáků

obálka - Miloš Kačírek