Demartini Kratina Kubíček Malich Sýkora

page: 0-0
imprint date: 1970
publisher: Svaz českých výtvarných umělců
type of document: Collective Invitation
number of pages: (2)
language: czech
dimensions: 105 x 145