Z cézannovského odkazu dynamických modulací,... / Cézanne´s heritage of dynamic modulations,... / Der Ausgangspunkt für die seriell konstruierten Kompositionen Zdeněk Sýkoras...

author of the text: Jiří David
page: 0-0
imprint date: 1991
type of document: Subordinate Document
language: english
parent document: Zdeněk Sýkora: Linie,

notes:
ze studie Vnímání, mýtus a tvorba, str. 20-23, KPÚ, Hradec Králové 1988