Od prvního okamžiku vyvolávají liniové obrazy Zdeňka Sýkory... / Auf den ersten Blick rufen die Linienbilder Zdeněk Sýkoras...

author of the text: Lenka Bydžovská
page: 0-0
imprint date: 1993
type of document: Subordinate Document
number of pages: 2 (pozn.: nestránkováno)
language: czech
parent document: Česká malba 80. a 90. let, Zdeněk Sýkora