V Křížové chodbě a Rytířském sále...

page: 3-3
imprint date: 1995
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Svobodné slovo, Slovo ze Slovenska a z domova

notes:
podepsáno šifrou - (ic)