Festival českého a japonského skla 1992 - 1993

author of the text: Vlasta Čiháková-Noshiro, Kyohei Fujita, Denji Takeuchi, Atsushi Takeda, Yasuto Kawamatsu, Antonín Hartmann
imprint date: 1992
publisher: Japonsko-český výbor pro reciproční výstavu Festival českého a japonského skla 1992 - 1993
type of document: Collective Catalogue
number of pages: 112
the number of reproductions: 41 b
language: czech
dimensions: 290 x 203