Z korespondente A. M. Gorkého s pedagogem A. S. Makarenkem

page: 397-400
imprint date: 1948
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění,

notes:
rubrika Články