Grafika staré a nové Číny

page: 0-0
imprint date: 1950
type of document: Collective Catalogue
number of pages: (12)
the number of reproductions: 4 čb
language: czech
dimensions: 213 x 153

notes:
text čerpán z článků pro Sborník Hollar od prof. J. Průška, Dr Z. Hrdličky a Jana Tschicholda