Baltazar Užďan, zv. Salaquarda z Jiráskova románu Skaláci

author: Karel Hladík
page: 0-0
published: 1954
type of document: Work
dimensions: v. 18 cm