Část fresky v presidentském paláci v Mexiku

author: Diego Rivera
page: 0-0
published: 1935
type of document: Work

notes:
Marx učí dělníka, rolníka a vojáka pravdě o třídním boji. Největší část fresky (dokončené 1935) v presidentském paláci v Mexiku. Pravá ruka marxova míří do země budoucnosti, pod ním je část kapitalistické aparatury: vlevo, nejvýše, okolo zlaté obchodní pokladny, portréty bankéřů. Nad jejich hlavami: znaky dolaru a fašismu. Portréty vpravo: uprostřed president republiky Calles, který právě vydal ostrý zákon proti církvi, a vedle něho plačící arcibiskup.