Výtvarné umění

page: 97-144
imprint date: 1961/07/05
publisher: Svaz českých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 11
number: 3
number of pages: 48, 4 strany nečíslované resumé, 1 vložený list přílohy, obálka
the number of reproductions: 1 b na listu přílohy, 63 čb
language: czech
prints: 3300
dimensions: 305 x 235