Bitva u Oustí (studie)

author: Josef Kočí
page: 0-0
type of document: Work

notes:
V diskusi na úkolové akci byla oceněna dramatičnost a věrohodnost historického útoku husitské jízdy, a pro další práci doporučena autorovi větší konkrétnost v kresbě a zdůraznění jednotlivých bojujících skupin, neboť prozatím pro příliš impresivní podání není dobře zřetelný celý smysl prostředí události.
Výtvarné umění 1950 - 1951 (1), č. 6, s. 274